Kas yra “Art of Hosting”?

“Art of Hosting” (liet. dalyvaujančioji lyderystė) – vienas iš efektyviausių modernios lyderystės stilių, kuris leidžia į sprendimų priėmimo procesą ir aktualių klausimų aptarimą įtraukti visus organizacijos narius. Tai – menas kurti erdvę strateginiams pokalbiams, kuriuose žmonės dalijasi žiniomis ir patirtimi, mokosi vieni iš kitų ir fiksuoja esmines įžvalgas.

“Art of Hosting” darbo pobūdis nuolat keičiasi tarp darbo visoje grupėje, mažose grupelėse, dialogo ir asmeninių refleksijų. Tai įtraukia dalyvius, didina jų motyvaciją, skatina kūrybiškumą ir bendradarbiavimą, padeda atrasti ir priimti geresnius sprendimus. Naudojami metodai leidžia sutelkti žmonių   energiją, pažadinti juose aistrą veikti siekiant organizacijos tikslų bei prisiimti atsakomybę už sprendimų įgyvendinimą.

Vertė organizacijai

• KOMUNIKAVIMO GEBĖJIMAI. Darbuotojai, praktikuojantys dalyvaujančiosios lyderystės metodus, turi išvystytą gebėjimą išgirsti kitus, sklandžiau reikšti mintis ir suprasti kolegų ir klientų poreikius. 

• GREITAS GRĮŽTAMASIS RYŠYS. Susirinkimų vedimo metodai leidžia dalyviams paprastai ir greitai, be jokių tyrimų ir skirtingų apklausų, gauti grįžtamąjį ryšį apie susirikimo temą, klausimą, projektą ar idėją iš visų susitikimo dalyvių.

• MOTYVACIJA IR TVARUMAS. Kadangi dalyvaujančiosios lyderystės pagrindas yra visų suinteresuotų žmonių įtraukimas, tai lemia didesnę dalyvių motyvaciją vykdant jų pačių sukurtas iniciatyvas. Daugiau įsitraukimo – daugiau atsakomybės, bendradarbiavimo ir atkaklumo siekiant savo ir organizacijos tikslų!

• ĮTRAUKIMAS. Dalyvaujančiosios lyderystės principų taikymas  organizacijoje sustiprina darbuotojų poziciją per aktyvų jų įtraukimą į produktų ir paslaugų kūrimo procesus. Tai skatina darbuotojus pasilikti organizacijoje ir pamatyti, kaip jų pastangos įgauna pavidalą bei duoda rezultatus. Tai netgi leidžia organizacijai sumažinti darbuotojų kaitą.

• ORGANIZACIJOS ĮVAIZDIS. Organizacijos, kuriose praktikuojami dalyvaujančios lyderystės metodai, sukuria savitą stipriu bendradarbiavimu ir atsakomybe vienas už kitą grįstą organizacinę kultūrą.

Art of Hosting” Lietuvoje

Lietuvoje įvyko jau dveji “Art of Hosting in Education” tarptautiniai mokymai, skirti švietimo bendruomenei:

“Art of Hosting in Education 2014”

“Art of Hosting in Education 2015”

share on